Бүртгэлийн хуудас

Ажлын байр *Заавал бөглөнө
Эцэг, эхийн нэр *Заавал бөглөнө
Өөрийн нэр *Заавал бөглөнө
Регистрийн дугаар *Заавал бөглөнө
Төрсөн он сар *Заавал бөглөнө
Нас *Заавал бөглөнө
Хүйс *Заавал бөглөнө
Зураг 5mb-c бага хэмжээтэй *Заавал бөглөнө
Утас *Заавал бөглөнө
Яаралтай үед холбоо барих утасны дугаар *Заавал бөглөнө
И-мэйл
Аймаг *Заавал бөглөнө
Сум *Заавал бөглөнө
Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)
Таны юу болох
Эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр
Эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр
Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг
Одоо эрхэлж буй ажил
Садан төрлийн байдал (таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдийг оруулан бичнэ)
Таны юу болох
Эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр
Эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр
Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг
Одоо эрхэлж буй ажил
Боловсрол
Сургуулийн нэрийг бүтнээр гаргацтай бичнэ үү!!!
Суралцсан улс,сургуулийн нэр
Элссэн он, сар
Төгссөн он, сар
Эзэмшсэн мэргэжил
Гэрчилгээ, дипломын дугаар
Тэтгэлэгт хамрагдсан байдал
Тэтгэлэгт хамрагдсан улс, сургуулийн нэр
Элссэн, он, сар
Төгссөн он, сар
Эзэмшсэн мэргэжил
Гэрчилгээ, дипломын дугаар
Боловсролын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг
Докторын зэргийн төрөл
Хамгаалсан газар
Элссэн, төгссөн он, сар
Гэрчилгээ, дипломын дугаар
Хувь хүний ур чадвар

Гадаад хэлний мэдлэг

Гадаад хэлний нэр
Сонсож ойлгох
Ярих
Унших
Бичих
Гадаад хэлний түвшний шалгалтын оноо

(TOEFL, IELTS гэх мэт олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн бол оноог бичнэ.

Компьютер, техник хэрэглээний ур чадвар: Компьютер, оффисын, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний программыг ашиглах ур чадвар

Оффисын хэрэглээний программын нэр
Түвшин
Интернэтийн орчинд ажиллах
Дотоод сүлжээ ашиглах
Сканер
Принтер
Хувилагч
Факс
Гэрэл зураг видео бичлэгийн аппарат
Ажил эрхлэлт, ажлын туршлага
Байгууллагын нэр
Газар, нэгж, хэлтсийн нэр
Албан тушаал
Ажилд орсон огноо
Шийдвэрийн дугаар
Ажлаас гарсан огноо
Шийдвэрийн дугаар
Тайлбар
Файл
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл лавлагаа
  • Дипломын хуулбар
  • Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас гм
Файлын нэр
Файл
captcha
Заавал бөглөх *-той талбаруудын мэдээллийг бүрэн оруулсны дараа бүртгэл хийгэдэнэ.

Бид таны мэдээллийг нууцалж ажлын байранд тэнцэх эсэхийг тогтоохоос бусад зорилгоор ашиглахгүй болно