Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Ажлын байрны нэр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо
1 Сургалтын мастер 3/1/2022 12:00:00 AM 3/30/2022 12:00:00 AM
2 Маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн 3/1/2022 12:00:00 AM 3/30/2022 12:00:00 AM
3 Эрдэм шинжилгээний ажилтан 3/1/2022 12:00:00 AM 3/30/2022 12:00:00 AM