Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Ажлын байрны нэр Нээгдсэн огноо Хаагдах огноо Тавигдах шаардлага
1 Цахилгааны инженерийн салбарын сургалтын мастер 2/1/2023 12:00:00 AM 2/13/2023 6:00:00 PM Үзэх
2 Цахилгаан техникийн салбарын сургалтын мастер 2/1/2023 12:00:00 AM 2/13/2023 6:00:00 PM Үзэх
3 Дулааны инженерийн салбарын сургалтын мастер 2/1/2023 12:00:00 AM 2/13/2023 6:00:00 PM Үзэх
4 ХШУС-ийн Математикийн тэнхимд сургалтын мастер 2/3/2023 10:40:00 AM 2/15/2023 6:00:00 PM Үзэх