МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
 
Ажилтан сонгон
шалгаруулалт
Хэрвээ та бүртгүүлээгүй бол
Бүртгүүлэх Буцах
Ажилтан сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлэгчдийн анхааралд
Хувийн мэдээлэл болон хавсаргах файл, зураг бусад мэдээллийг дутуу оруулсан хүмүүсийг шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхаарна уу.